14 Iunie 2016

Deloitte Academy București | Normele noului Cod Vamal explicate. În practică

Bucureşti, Hotel Intercontinental, Bulevardul Nicolae Bălcescu, nr. 4

Agenda evenimentului

Evenimentul se va desfășura între orele 08:30 - 17:00 și va include următoarele subiecte:
 
08:30 – 09:00 Înregistrare participanți
09:00 – 11:00 Masuri tranzitorii pentru operatiunile aflate in derulare la 1 mai 2016
   Noua procedură privind respingerea declarațiilor în sistemul RCDPS
  Procedura de export în cazul persoanelor nestabilite în Uniune 
   Operator Economic Autorizat – obligatie sau necesitate
11:00 – 11:15  Pauză de cafea
11:15 – 13:00  Clasificare tarifara
 Origine
  Valoare in vama
13:00 – 14:00 Pauză de prânz
14:00 – 15:30 Constituirea garantiilor
  Proceduri simplificate de vamuire
 Regimuri speciale
  - Depozitare
15:30 - 15:45  Pauză de cafea
15:45 – 16:30 Regimuri speciale
  - Prelucrare
  - Utilizari specifice
16:30 – 17:00 Închiderea evenimentului

înapoi la evenimente