Calculator dobanzi si penalitati catre bugetul de stat
  • Total dobanzi: 0 RON
  • Total penalitati: 0 RON
  • Total penalitati si dobanzi: 0 RON
Metodologie de calcul
Data intrarii in vigoare Data pana la care se aplica Cota aplicabila Modalitatea de calcul
Majorari de intarziere
01/Jan/2006 30/Jun/2010 0.10% Cota se aplica la principal, pe zi de intarziere
Dobanzi de intarziere
01/Jul/2010 30/Sep/2010 0.05% Cota se aplica la principal, pe zi de intarziere
01/Oct/2010 28/Feb/2014 0.04%
01/Mar/2014 31/Dec/2015 0.03%
01/Jan/2016 n/a 0.02%
Penalitati de intarziere
01/Jul/2010 30/Jun/2013 0% Cota se aplica la principal, pentru sumele stinse in 30 de zile de la data scadentei
5% Cota se aplica la principal, pentru sumele stinse in urmatoarele 60 de zile de la data scadentei
15% Cota se aplica la principal, pentru sumele stinse dupa 90 de zile de la data scadentei
01/Jul/2013 31/Dec/2015 0.02% Cota se aplica la principal, pe zi de intarziere
01/Jan/2016 prezent 0.01% Cota se aplica la principal, pe zi de intarziere
Penalitate de nedeclarare
01/Jan/2016 prezent 0.08% Cota se aplica la principal, pe zi de intarziere
Masuri tranzitorii
Pentru creanţele fiscale care au scadenţa anterior datei de 1 iulie 2010, care se sting după această dată, se datorează majorări de întârziere pentru fiecare zi de întârziere până la 30 iunie 2010 inclusiv şi se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere pentru fiecare zi de întârziere începând cu 1 iulie 2010.
Pentru obligaţiile de plată cu scadenţă până la data de 1 iulie 2013, care se sting după această dată, se aplică nivelul de penalitate de întârziere potrivit legislaţiei în vigoare până la data de 1 iulie 2013.
Prevederi generale
Calculatorul dobânzilor şi penalităţilor către bugetul de stat include prevederile legislative în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2006. Termenul de prescripţie în care organele fiscale pot stabili obligaţii fiscale suplimentare este de 5 ani şi poate creşte până la 10 ani în cazul săvârşirii de fapte penale.
Aplicaţia calculează obligaţii accesorii pentru impozitele şi taxele reglementate de Codul Fiscal, cu excepţia taxelor locale. Calculatorul nu include penalitatea de nedeclarare.
Penalitate de nedeclarare
Pentru obligaţiile fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect, contribuabilul/plătitorul datorează o penalitate de nedeclarare în valoare de 0.08% pe zi de întârziere. Penalitatea de nedeclarare nu se cumulează cu penalităţile de întârziere, însă nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor.
Penalitatea de nedeclarare se reduce, la cererea contribuabilului/plătitorului, cu 75%, dacă obligaţiile fiscale principale stabilite prin decizie:
- se sting prin plată sau compensare, în termenul legal
- sunt eşalonate la plată, în condiţiile legii.
Penalitatea de nedeclarare se majorează cu 100% în cazul în care obligaţiile fiscale principale au rezultat ca urmare a săvârşirii unor fapte de evaziune fiscală.
Calcularea termenelor
Dobânzile şi penalităţile de întârziere se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.


Exonerare de raspundere

Acest simulator poate fi utlizat pentru calculul penalitatilor de intarziere aferente obligatiilor de plata catre Bugetul de Stat. Acesta va fi utilizat doar cu scop informativ, fara a avea rolul de a o oferi cu precizie o opinie in situatii specifice. In acest sens, Deloitte nu isi asuma responsabilitatea pentru sumele rezultate in urma utilizarii Simulatorului pentru calculul penalitatilor.